Öppettider
Allmänna villkor
Kakor
GDPR

Öppettider Villkor

Senast uppdaterad: April 2019

Genom att komma åt eller använda den här webbplatsen godkänner du denna policy. Denna policy kan ändras när som helst. Om det finns några väsentliga ändringar av hur din personliga information används så meddelas du alltid. Din fortsatta användning av sajten efter att vi gjort ändringar anses vara acceptans av de här ändringarna, så kolla regelbundet för uppdatering.

Öppettider.nu (Appio AB) respekterar din integritet och har till uppgift att skydda personuppgifterna hos sina användare – både privatpersoner och företag (”användare").

Vi anser att du har rätt att känna till vår praxis angående den information vi kan samla när du besöker och / eller använder webbplatsen. Denna policy förklarar våra sekretesspraxis för webbplatsen och tjänster som tillhandahålls av Öppettider. Genom att komma åt och / eller använda webbplatsen och dess relaterade webbplatser, applikationer, tjänster, varor och / eller registrera dig för ett Öppettider Business-konto accepterar du villkoren för denna policy, inklusive vår samling, användning, upplysning, bearbetning och lagring av din personliga information. Du kan också lära dig att begränsa delning av information i denna policy.

Information som vi samlar in

När du registrerar dig till webbplatsen ber vi dig att tillhandahålla viss personlig information, inklusive en giltig e-postadress och inloggsuppgifter så som användarnamn och lösenord. Vi kan samla in ytterligare information som du ger oss, till exempel fysisk adress, telefonnummer eller annan kontaktinformation, finansiell information (till exempel betalningsmetod och kreditkortsnummer) och ytterligare autentiseringsinformation för att tillhandahålla de tjänster du behöver (t.ex. betalning eller återkallande av medel, sändning av fysiska varor) eller för att säkerställa integriteten på marknaden (till exempel förebyggande av bedrägeri).

Dessutom samlar vi in ​​information när du använder sajten. Vi kan samla in, spara och spela in informationen om användning, inklusive information om geografisk plats, IP-adress, enhet och anslutningsinformation, webbläsarinformation och webblogginformation och all kommunikation som registrerats av användare via webbplatsen. Vi använder den informationen för att förbättra användarupplevelsen, anpassa din webbupplevelse och övervaka webbplatsen för att förhindra bedrägeri och olämpligt innehåll eller beteende. Vi kan också samla kompletterande information som erhållits från tredje part som demografisk och navigeringsdata.

För att förbättra din upplevelse hos Öppettider har vi dessutom implementerat visningsrapportering. Medan du tittar på våra annonser kan vi samla information (geografisk plats, IP-adress, enhet, webbläsarinformation, operativsystem) för att kunna förbättra upplevelsen nästa gång.

Hur samlar vi in ​​informationen?

Vi samlar delvis in den information du ger oss vid registrering samt teknisk information från t.ex. kakor eller serveranrop. Kakor är små filer som sparas i din webbläsare som i sin tur sedan samlar och sparar information som vi använder för att spara vissa inställnigar du gjort på hemsidan eller för att förbättra användarupplevelsen. Du hittar mer information om Kakor i den här policyen nedan, under "Kakor". Vi kan också samla in information från komersiellt tillgängliga källor, såsom offentliga databaser t.ex.

Hur använder vi informationen?

Om relevant enligt gällande lagar kommer all behandling av din personliga information att motiveras av ett "villkor" för behandling. I de flesta fall är behandlingen berättigad på grund av att du har gett ditt samtycke till oss att använda din personliga information för ett visst ändamål.

Behandlingen är nödvändig för att stödja våra legitima intressen som ett företag (till exempel för att förbättra våra tjänster till dig eller för att anpassa din användarupplevelse), med förbehåll för dina intressen och grundläggande rättigheter och förutsatt att den alltid utförs på ett sätt som är proportionerligt.

Vi använder din personliga information för att ge dig god service och säkerhet. Till exempel kan vi använda den information som samlats in från dig för att verifiera din identitet. Vi kan också använda den här informationen för att upprätta och konfigurera ditt konto, verifiera eller begära nytt lösenord, logga in och kontakta dig då och då. Informationen hjälper oss att förbättra våra tjänster till dig och anpassa din användarupplevelse. Dessutom hjälper den här informationen att spåra bedrägliga aktiviteter och andra olämpliga aktiviteter.

Vi kommer att begära ditt samtycke innan du använder information för annat ändamål än de som anges i denna policy.

Hur länge sparar vi din information?

Vi tillämpar en allmän praxis om att spara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla syftet för det som samlades in. Under vissa omständigheter kan vi dock behålla din personliga information under längre perioder. Vi kan behålla din information så länge som det är nödvändigt och relevant för vår verksamhet.

Vi kan även behålla personlig information från stängda konton för att följa gällande lagar, förhindra bedrägerier, samla eventuella avgifter, lösa tvister, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, genomdriva våra webbplatsvillkor och vidta andra åtgärder enligt lag.

Dela data med tredje part

Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje part för marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi kan kombinera din personliga information med information som vi samlar in automatiskt eller skaffar från en tredje part och använder den för att förbättra och anpassa våra tjänster, innehåll och reklam.

Vi kan komma att att lämna ut dina personliga uppgifter till tredje part endast för att uppfylla skyldigheter som åläggs oss enligt gällande lagar och förordningar och förhindra bedrägerier och olagliga aktiviteter samt som nedan specificerat:

 • till tjänsteleverantörer i syfte att öppna och driva ditt konto samt tillhandahålla kompletterande tjänster. Våra avtal med dessa tjänsteleverantörer tillåter inte användning av din information för eget (marknadsföring) ändamål. I överensstämmelse med gällande lagkrav tar vi kommersiellt rimliga steg för att kräva att tredje part skyddar din personliga information på ett tillfredsställande sätt och behandlar det endast i enlighet med våra instruktioner.
 • att svara på en dagvald eller domstolsorder, rättsprocess eller till reglerande myndigheter, om vi anser att vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller att det är rimligt nödvändigt att följa rättsliga processer när vi anser det nödvändigt eller lämpligt att avslöja personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, till exempel att undersöka faktiska eller misstänkta bedrägerier eller lagöverträdelser, brott mot säkerheten eller brott mot denna policy, att svara på anspråk mot oss och för att skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet hos Öppettider, våra kunder eller allmänheten.
 • att säkra webbplatsen och skydda den mot bedrägeri, obehöriga transaktioner (såsom penningtvätt), fordringar eller andra skulder.

Din personliga information kan avslöjas om vi går igenom en affärsövergång, till exempel en fusion, försäljning, överföring av allt eller en del av Öppettider tillgångar, förvärv, konkurs eller liknande händelse.

Kontakta oss

Att utöva dina rättigheter i samband med din personliga information ber vi gärna att du kontaktar oss via kontaktformulär eller info@oppettider.nu. Vi behandlar eventuella förfrågningar i enlighet med lokala lagar och våra policyer och förfaranden.

Kakor

När du besöker webbplatsen kan vi använda branschövergripande teknologier som "kakor" (eller liknande teknik) som lagrar viss information på din dator och som tillåter oss att bland annat aktivera automatisk inloggning på webbplatsen, gör din surfning mycket bekvämare och enklare och tillåter oss att testa användarupplevelsen och erbjuda dig en personlig surfupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att vi placerar kakor på din dator eller enhet i enlighet med villkoren i denna policy.

Webbplatsen använder kakor för att samla in statistisk data om användningen, skräddarsy webbplatsens funktionalitet för att passa personliga preferenser och för att hjälpa till med olika aspekter av webbplatsen. Dessa filer innehåller en mängd information, såsom information om Öppettiders undersidor som du besökte, hur länge du besökte webbplatsen, uppgifter om hur du kom till webbplatsen, områden som du har sett på webbplatsen och ytterligare information. Kakor förblir på din enhet under perioden som beskrivs nedan.

Nedan följer en mer detaljerad förklaring av vilka typer av cookies vi använder:

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor är viktiga och hjälper dig att navigera på webbplatsen. Detta hjälper till att stödja säkerhet och grundläggande funktionalitet och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt, så om du blockerar dessa kakor kan vi inte garantera din användning eller säkerheten under ditt besök.

Funktionskakor

Funktionskakor används för att ge dig den bästa användarupplevelsen. Dessa kakor används till exempel för att personifiera innehåll för dig i linje med din plats. Det gör det också möjligt för webbplatsen att komma ihåg exempelvis stad vid sökning av öppettider.

Prestandakakor

Prestandakakor hjälper oss att förstå användarnas beteende på webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra webbplatsen. Dessa cookies används också för att hjälpa oss att förstå hur effektiv vår webbplats är; Dessa kakor berättar till exempel vilka sidor besökare oftast går till och om de får felmeddelanden från webbsidor. All information som dessa kakor samlar samman är aggregerad för att hjälpa oss att förbättra hur webbplatsen fungerar. Några av dessa kakor hanteras av tredje part, för dessa hänvisar vi till tredje parts egnas webbplats sekretessmeddelanden för ytterligare information. I synnerhet använder vi Google Analytics-kakor för att få en överblick över användarvanor och volymer och för att förbättra den övergripande upplevelsen på webbplatsen. Google Analytics är en tredjeparts webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, som använder prestandakakor och inriktning på kakor. Informationen som genereras av dessa kakor om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google Inc på servrar i USA.

Ta bort kakor

Du kan ställa in din webbläsare för att blockera alla eller några kakor, inklusive kakor som är kopplade till våra tjänster. Du bör göra det via webbläsarinställningarna för varje webbläsare du använder. Tänk på att några av våra tjänster inte fungerar om din webbläsare inte accepterar kakor. Du kan dock tillåta kakor från specifika webbplatser genom att göra dem "betrodda webbplatser" i din webbläsare.

Följande länkar kan hjälpa dig att hantera dina kakors inställningar, eller så kan du använda alternativet "hjälp" i din webbläsare för mer information:

Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Adobe (flash cookies)

Användarnas rättigheter enligt EU-förordningen

Enligt gällande EU-lagstiftning kan du från och med den 25 maj 2018 ha några eller alla följande rättigheter avseende din personliga information:

 • att få en kopia av din personliga information tillsammans med information om hur och på vilken grund personuppgifterna behandlas
 • att rätta till felaktiga personuppgifter
 • att radera din personliga information under begränsade omständigheter, där det inte längre är nödvändigt med hänsyn till syftet med det att det samlades in eller behandlades
 • för att begränsa behandlingen av din personliga information där: (a) noggrannheten i personuppgifterna ifrågasätts (b) behandlingen är olaglig men du motsätter sig radering av personuppgifterna (c) Vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in, men det krävs för inrättande, utövande eller försvar av en rättslig fordran.
 • att utmana bearbetning som vi har motiverat baserat på vårt legitima intresse
 • motsätta sig beslut som endast grundar sig på automatisk bearbetning eller profilering
 • för att få en portabel kopia av din personliga information, eller för att få en kopia överförd till en tredje parts kontroller
 • för att få en kopia av eller tillgång till skyddsåtgärder enligt vilka din personliga information överförs utanför EES.

Utöver ovanstående har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd

Vi kan fråga dig om ytterligare uppgifter för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål innan vi lämnar uppgifter som begärts till dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om det är tillåtet enligt lag. Vi kan också neka att behandla förfrågningar som äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska, eller skulle få oss att vidta åtgärder som inte är tillåtna enligt gällande lagar. Dessutom, som tillåts enligt gällande lagar, kan vi behöva behålla viss personlig information under en begränsad tid för registrering, bokföring och bedrägeribekämpning.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst, så var vänlig besök denna sida ofta.

Ändringar av denna policy är effektiva enligt den angivna "Senaste uppdateringen" och din fortsatta användning av sajten på eller efter det senaste uppdateringsdatumet kommer att utgöra acceptans för och överenskommelse om att vara bunden av dessa ändringar.

Vill du annonsera på Öppettider.nu?

Se till att ditt företag syns när kunden är som mest köpbenägen.